Renoveringen

UPPDATERAD MED NYTT AVSNITT

Efter sju års färder och tusen slussningar är vår båt välanvänd, vilket märks särskilt på inredningen.
Båten var 30 år gammal då vi köpte den och inredningen var rejält sliten, skrovet hade klarat åren bättre.
Inför vår Parisresa prioriterade vi att förbättra de funktionella delarna av båten, det estetiska fick komma i andra hand.
Dock målade vi rufftak och de främre delarna av ruffens träinredning slipades och lackades, samma gjordes i akterruffen.
Nu känner vi att tiden är inne för att ta oss an övrig inredning.

Under två årstid genomfördes ett omfattande arbete inne i båten, detta har tidigare presenterats i den första versionen av hemsidan.
Av flera anledningar, bland annat försämrad hälsa, avbröts verksamheten under ett antal år.
Arbetet har dock återupptagits och här presenteras succesivt den fortsatta renoveringen.

Renoveringen

Januari 2014

Februari 2014

 

     

Mars 2014

April
2014

 

     

Oktober 2014

December 2014

       

Februari 2015

NY
SIDA

Juni
2021